Rodzinny festyn lekkoatletyczny

Rodzinny festyn lekkoatletyczny
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz MLS "Truso" zapraszają na Rodzinny festyn lekkoatletyczny. Miejski test Coopera, który odbędzie się na podsumowanie Akcji Lato.

ORGANIZATOR:  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Międzyszkolny Klub  Sportowy „Truso” w Elblągu
                
TERMIN I MIEJSCE:  Zawody zostaną rozegrane: 26.08.2016r. (piątek) godz. 16:00
Stadion MOS ul. Saperów (miasteczko szkolne)

CEL IMPREZY:  Podsumowanie Akcji Lato – sportowo-rekreacyjna, rodzinna promocja lekkiej atletyki

PROGRAM ZAWODÓW:
przedszkola
K:     60m, skok w dal,
M:     60m, skok w dal,
szkoły podstawowe
K:     100m, skok w dal, rzut piłeczką palantową,
M:     100m, skok w dal, rzut piłeczką palantową,
szkoły gimnazjalne
K:     100m, skok w dal, pchnięcie kulą, test Coopera,
M:     100m, skok w dal, pchnięcie kulą, test Coopera,
szkoły ponadgimnazjalne i OPEN
K:     100m, skok w dal, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, test Coopera,
M:     100m, skok w dal, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, test Coopera;


ZASADY UCZESTNICTWA: udział w zawodach może brać każdy, kto okaże aktualne badanie lekarskie lub podpisze oświadczenie, że biegnie na własną odpowiedzialność;
Od dzieci i młodzieży do lat 18 wymagana zgoda rodziców lub opiekunów (oświadczenia do podpisania na miejscu).

ZGŁOSZENIA: przed zawodami w godz. 15:00 – 15:45.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
-    w biegach serie na czas,
-    w konkurencjach technicznych – 4 próby dla wszystkich uczestników.

NAGRODY: Za zajęcie I – III miejsca medale w każdej kategorii wiekowej.
        W teście Coopera – za ukończenie biegu medal i certyfikat.
        Organizator zastrzega możliwość ufundowania dodatkowych nagród.
Nagroda niespodzianka dla najbardziej usportowionej rodziny.

UWAGI:  Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA.
Interpretacja regulaminu oraz rozstrzygnięcie spraw nie ujętych w regulaminie należy do organizatora.
Szatnie prosimy traktować jako przebieralnie.

Dyrektor MOS

Stanisław Szczepański