Spotkanie autorskie Grażyny Nawrolskiej

"Początki Elbląga w świetle badań źródeł archeologicznych" to tytuł książki dr Grażyny Nawrolskiej. Znana elbląska archeolog promowała wczoraj swą pracę podczas spotkania autorskiego.Uczestniczyli w nim znawcy i pasjonaci historii naszego miasta, przyjaciele i znajomi autorki. Laudację wygłosił prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Krótko przedstawił życiorys zawodowy dr Nawrolskiej. Później analizował treści zawarte w publikacji, podkreślając ich walory, z niektórymi tezami nie zgadzając się. Autorka odpowiadała, dzięki czemu uczestnicy spotkania mieli szansę obserwować mini spór akademicki.

- To ważne, że nie we wszystkim się zgadzamy. Dzięki temu, rozmowom, sporom nauka ma szansę się rozwijać. Moja książka oparta jest na blisko dwudziestu latach pracy archeologicznej, którą, wspólnie z mężem, prowadziliśmy na elbląskim Starym Mieście. – mówiła dr Grażyna Nawrolska.

Wydawcą książki jest Stowarzyszenie Miłośników Truso. W jego imieniu wszystkim sponsorom dziękował prezes dr Marek Jagodziński.
Spotkanie uświetnił swoim występem Zespół Muzyki Dawnej Ryszarda Skotnickiego. Następnie goście mieli czas na rozmowy prywatne z autorką. Grażyna Nawrolska zapowiedziała, że w ubiegłym roku napisała kolejną książkę. - Oczywiście o Elblągu. Teraz będę starała się o to, by mogła ukazać się w druku. – dodała.

Prof. dr hab. Krzysztof Wachowski w recenzji książki napisał:
"Książka stanowi pierwsze ujęcie dziejów najstarszego miasta Elbląga, omawiające obszernie tak istotne zagadnienia, jak proces lokacji, kształtowanie się przestrzeni miejskiej, gospodarka, kultura duchowa i "problem krzyżacki". Udało się też Autorce nie popaść w nadmierną "materiałowość" przy omawianiu źródeł ruchomych i słusznie potraktowała je głównie jako środek do osiągnięcia celu, a nie cel sam w sobie (...). Udało się Autorce zaprezentować spójny obraz miasta. Dużym walorem jest także uwzględnienie sporej literatury obcojęzycznej, co przy "otwartości" miasta hanzeatyckiego ma niebagatelny walor".

Grażyna Nawrolska - absolwentka archeologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu i Studium Podyplomowego Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie we Wrocławiu.
Pracowała w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, w Pracowniach Konserwacji Zabytków Oddziały w Zamościu i Gdańsku oraz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Od 1980 do 2010 r. związana z Elblągiem. Wspólnie z mężem Tadeuszem rozpoczynała prace archeologiczno-architektoniczne na Starym Mieście. Po śmierci Męża kierowała i prowadziła dalsze badania. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych w kraju i zagranicą, uczestniczyła w licznych konferencjach, organizowała wystawy. Popularyzuje przeszłość Elbląga. Kocha Hiszpanię i średniowiecze.

Honorowy patronat nad publikacją objął Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga.