O najstarszym Elblągu w książce Grażyny Nawrolskiej

"Początki Elbląga w świetle badań źródeł archeologicznych" to kolejna publikacja dotycząca naszego miasta. Jej autorką jest archeolog Grażyna Nawrolska. Zapraszamy na spotkanie autorskie - dziś, 18 marca o 17.30 w Ratuszu Staromiejskim.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Wachowski w recenzji książki napisał:
"Książka stanowi pierwsze ujęcie dziejów najstarszego miasta Elbląga, omawiające obszernie tak istotne zagadnienia, jak proces lokacji, kształtowanie się przestrzeni miejskiej, gospodarka, kultura duchowa i "problem krzyżacki". Udało się też Autorce nie popaść w nadmierną "materiałowość" przy omawianiu źródeł ruchomych i słusznie potraktowała je głównie jako środek do osiągnięcia celu, a nie cel sam w sobie (...). Udało się Autorce zaprezentować spójny obraz miasta. Dużym walorem jest także uwzględnienie sporej literatury obcojęzycznej, co przy "otwartości" miasta hanzeatyckiego ma niebagatelny walor".

Grażyna Nawrolska - absolwentka archeologii na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu i Studium Podyplomowego Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie we Wrocławiu.
Pracowała w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, w Pracowniach Konserwacji Zabytków Oddziały w Zamościu i Gdańsku oraz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Od 1980 do 2010 r. związana z Elblągiem. Wspólnie z mężem Tadeuszem rozpoczynała prace archeologiczno-architektoniczne na Starym Mieście. Po śmierci Męża kierowała i prowadziła dalsze badania. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych w kraju i zagranicą, uczestniczyła w licznych konferencjach, organizowała wystawy. Popularyzuje przeszłość Elbląga. Kocha Hiszpanię i średniowiecze.

Spotkanie autorskie odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim, 18 marca (poniedziałek) o godz. 17.30.

Honorowy patronat nad publikacją objął Grzegorz Nowaczyk, prezydent Elbląga.