Ryszard Rynkowski na rzecz Szpitala Miejskiego

Gwiazdą koncertu charytatywnego na rzecz Szpitala Miejskiego był Ryszard Rynkowski. Zachwyt publiczności wzbudzili też uczniowie elbląskiej Szkoły Muzycznej.

 

Materiał filmowy przygotowany przez redakcjaelblaska.pl - kliknij


Koncert odbył się w piątek w Ratuszu Staromiejskim. Rok 2012 jest Rokiem Osób Starszych i  ta idea przyświecała organizatorom. Zbierano fundusze na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala Miejskiego. Sprzedawano prace wykonane przez pacjentów, terapeutów i pielęgniarki Szpitala. Rozstrzygnięto tez konkurs plastyczny dla małych pacjentów oddziałów Pediatrycznego i Chirurgii Dziecięcej. Nagrody ufundowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz firmę Limarco z Mrągowa otrzymali: Dawid Dłużniewski, Aleksandra Skowron i Julia Ziarko.


Koncert muzycznie uświetnili uczniowie Szkoły Muzycznej: Julia Bartosik, Małgorzata Mazur, Klaudia Płocka, Anna Hajer oraz Franciszek Nowak, którym akompaniował Michał Krężlewski. W programie znalazła się również projekcja filmu promocyjnego szpitala (kliknij) oraz wykład dr Marioli Turek-Stępień, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Sponsorami koncertu byli: Dom Brokerski Negocjator, Roche Polska, Nordea Bank Polska S.A. oddział w Gdyni