V Elbląskie Dni Recyklingu

Zakład Utylizacji Odpadów organizuje po raz piąty Elbląskie Dni Recyklingu. 18 maja odbędzie się finał KOnkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych, zaś 19 maja - festyn ekologiczny w CH "Ogrody". Patronatem akcję objął Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga.

Finał Konkursu odbędzie się w Gimnazjum nr 10 przy ul. Wyżynnej o godz. 14.00.

Festyn w Ogrodach rozpocznie się z kolei o 17.00.