Seminarium krajoznawcze „Ziemia Elbląska wczoraj i dziś”

plakat

plakat - plakat


PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zaprasza na Seminarium Krajoznawcze pt. „Ziemia Elbląska wczoraj i dziś” w ramach cyklu sesji „Mijające Krajobrazy Polski”. Seminarium odbędzie się 25 listopada 2016 o godz. 10.00 w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida ul. Świętego Ducha 3-7. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Krajobraz Polski szybko się zmienia, ulega degradacji, jego przemiany mają często charakter trwały. Dostrzegają to również krajoznawcy, przed którymi stoi ważne zadanie – ukazywania tych negatywnych zjawisk wszak krajobraz przyrodniczo-kultururowy jest własnością publiczną, jego zafałszowanie jest niemożliwe, zawsze powie prawdę o naszej kulturze.
    
Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pragnąc kontynuować dyskusje na ten temat rozpoczętą w 2010 r. na VI Kongresie Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie zainicjowała organizowanie cyklu seminariów przez najbliższe 10 lat, czyli do kolejnego VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, który odbędzie się w 2020 roku. Ich tematem są zmiany zachodzące w polskim krajobrazie. Zaproponowany wspólny temat „Mijające Krajobrazy Polski” ma ukazywać walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych regionów naszego kraju oraz tempo ich przemian pozytywnych i negatywnych.   
    
25 listopada od godz. 10.00 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się seminarium pt. „Ziemia Elbląska wczoraj i dziś” organizowane przez Regionalną Pracownie Krajoznawczą PTTK i Oddziałową Komisję Krajoznawczą przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej.

Program
10.00 – 10:15 – Dominika Kałabun: Wprowadzenie
10.15 – 10:35 – Jolanta Zielińska: Krajobrazy ziemi elbląskiej
10.35 – 10:55 – Grażyna Nawrolska: Powracająca przeszłość…
10.55 – 11:15 – Leszek Marcinkowski: Żuławy kraj na wodzie
11.15 – 11:35 – Justyna Kozłowska: Tam gdzie nie sięga Bażantarnia, czyli tajemnicze lasy Rakowskie
11.35 – 12.05 – przerwa kawowa
12.05 – 12.25 – Sebastian Nowakowski: Wybrane aspekty przyrody ziemi elbląskiej
12.05 – 12:45 – Karolina Manikowska: Unikatowy charakter krajobrazu kulturowego podelbląskich Żuław
12.45 – 13:05 – Jolanta Bulak: Krajobraz kształtują ludzie. Znane i nieznane postacie ziemi elbląskiej

Organizator: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK i Oddziałowa Komisja Krajoznawcza działające przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. Współorganizatorzy: Biblioteka Elbląska, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Seminarium dofinansowane z funduszu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.


Jolanta Kałabun, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej