Ścieżka rowerowa Fromborska – Zajazd – Krasny Las. Pytamy mieszkańców

ścieżka rowerowa

Gmina Miasto Elbląg przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las”. Jednym z elementów tych przygotowań jest ankieta skierowana do mieszkańców miasta mająca za zadanie rozpoznać potrzeby rowerzystów, którzy korzystać będą z planowanego odcinka. Zachęcamy więc mieszkańców do wypełnienia ankiety.

Kontynuacja ścieżki - plany
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców rejonu ulicy Fromborskiej do dzielnicy Krasny Las, jak również turystów korzystających ze ścieżek rowerowych w otoczeniu sąsiadującej z tymi terenami Wysoczyzny Elbląskiej, Miasto zamierza po uzyskaniu dofinansowania unijnego rozbudować ścieżkę rowerową w ul. Fromborskiej. Przygotowywana inwestycja będzie polegała na budowie trasy pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Fromborskiej – od ul. Kruczkowskiego (Zajazd) do ul. Lema (Krasny Las), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj. oświetleniem, wiatami przystankowymi oraz małą architekturą (ławki, śmietniki).

Jak dotychczas powstawała ścieżka
Projekt przewiduje kontynuację ścieżki rowerowej w ul. Fromborskiej, zrealizowanej na odcinku od rzeki Babica do ul. Kruczkowskiego (Zajazd) na przełomie 2014 i 2015 roku. Potrzeba realizacji przedmiotowego zadania została poparta już w 2014 r. – wniosek został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego w edycji 2014/2015, a następnie w edycji 2015/2016, w której uzyskał drugie miejsce w swoim okręgu z liczbą 397 głosów. Podobnie jak etap II, etap I tego zadania został również zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego w edycji 2013/2014, zaś wykonanie dokumentacji technicznej dla tego projektu – w edycji 2012/2013.

 

ANKIETA
Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, niezbędnej do przeprowadzenia analizy potrzeb, zgodnie z wymogami konkursu unijnego.

Formularz ankiety dostępny jest:
• w wersji elektronicznej na stronie Elbląg Konsultuje: http://konsultacje.elblag.eu/konsultacje/konsultacja/8,analiza-popytu-na-uslugi-zwiazane-z-realizacja-pro
• w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1

Ankiety należy wypełnić do dnia 30 września br., wysyłając wersję elektroniczną poprzez platformę Elbląg Konsultuje, bądź zostawiając wypełnioną wersję papierową w Punkcie Informacyjnym Urzędu.

Serdecznie dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety.