Spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami - spotkanie z kombatantami


Witold Wróblewski Prezydent Elbląga spotkał się dziś z Radą Kombatantów. Celem spotkania było porozmawianie o działalności organizacji kombatanckich, ich udziale w uroczystościach patriotycznych oraz codziennych problemach tych środowisk.

Na prośbę prezydenta spotkanie rozpoczęło się od uczczenia chwilą ciszy członków Rady Kombatantów, którzy odeszli w ostatnim czasie, kpt. w stanie spocz., Honorowego Obywatela Elbląga Jerzego Juliana Szewczyńskiego oraz płk. w stanie spocz. Jana Pastuszaka. Chwilę później prezydent powołał nowych członków Rady, którzy jednocześnie w swoich organizacjach zaczęli pełnić funkcje prezesów, a więc: ks. infułat dr Mieczysław Józefczyk, prezes Zarządu Armii Krajowej koło w Elblągu, Natalia Warda prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa, Wilna i Kresów Południowo-Wschodnich, Anna Pastuszak prezes Korpusu Kombatantów RP w Elblągu.

Aktywność Związku Sybiraków w Elblągu w ciągu ostatnich miesięcy omawiał Czesław Żukowski Prezes Zarządu Związku. Na początku roku Sybiracy zorganizowali wigilię, w której brali udział Polacy z Kaliningradu. Elbląscy Sybiracy wyjechali również do Częstochowy, gdzie uczestniczyli w spotkaniu środowisk sybirackich z innych części Polski, zwiedzili także Muzeum Sybiru w Radzionkowie, uczestniczyli też w Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku. Część z tych działań wsparł elbląski samorząd.

Józef Nowicki prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych w Elblągu dziękował prezydentowi za pomoc w pozyskaniu dogodniejszego lokalu z przeznaczeniem na działania statutowe Związku. Pomieszczenie zlokalizowane jest na parterze i z dobrym dojazdem komunikacją miejską (ul. Giermków).

Ryszard Sorokosz pełnomocnik prezydenta ds. Kombatantów i Współpracy z Wojskiem wspomniał dwóch członków Rady, Juliana Szewczyńskiego i Jana Pastuszaka, którzy jako oficerowie zostali godnie i z honorami pożegnani przez elblążan. Pełnomocnik wskazywał również, że Rada i poszczególni prezesi organizacji spotykają się z nim regularnie i mogą liczyć na pomoc. Na taką pomoc przeznaczone są również środki zabezpieczone w budżecie miasta na działania kombatanckie. Ryszard Sorokosz nawiązał również do spotkania z dyrektorami elbląskich szpitali, podczas którego podniesiona została kwestia ułatwienia kombatantom dostępności do usług medycznych. Za pośrednictwem pełnomocnika prezydenta ds. Kombatantów i Współpracy z Wojskiem udało się również nawiązać współpracę z Centrum Rehabilitacyjnym przy ul. Królewieckiej w kwestii szybszego dostępu przez kombatantów do usług rehabilitacyjnych. Współpraca została nawiązana też z firmą PKS, dzięki której możliwe jest preferencyjne wypożyczanie autokarów dla zorganizowanych grup kombatanckich. Jednym z takich wyjazdów był przejazd do Olsztyna - 9 września na Dzień Weterana.
W najbliższym czasie zaplanowano udział organizacji kombatanckich w: rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, październikowym koncercie dla elbląskich kombatantów, złożeniu kwiatów i zniczy na grobach zasłużonych kombatantów - 1 listopada, udział w Święcie Niepodległości. 

W spotkaniu uczestniczyła też radna Maria Kosecka, która ponowiła swój pomysł pomocy zasłużonym elbląskim kombatantom i Honorowym Obywatelom Elbląga poprzez stworzenie listy uprawnień i przywilejów dla tych osób, monitorowanie ich potrzeb, pomoc w codziennych sprawach.

Prezydent Witold Wróblewski zapowiedział natomiast, że w tworzonym aktualnie budżecie miasta na 2017 roku, jak co roku zostaną zaplanowane środki na działalność organizacji kombatanckich.

spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami - spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami - spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami - spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami - spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami - spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami

spotkanie z kombatantami - spotkanie z kombatantami