„Przyjaźń bez barier – bogaci różnorodnością”

projekt

projekt - projekt


W ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka we współpracy z Gimnazjum Anglojęzycznym Regent oraz Zespołem Szkół Mechanicznych w Elblągu rozpoczął realizację projektu profilaktyczno – wychowawczego pt. „Przyjaźń bez barier – bogaci różnorodnością”.

Pomysły na działania zaplanowane w programie „Przyjaźń bez barier – bogaci różnorodnością” to przeciwstawienie się wydarzeniom i zachowaniom demonstrującym uprzedzenia i stereotypy. Pokazanie, że mimo różnorodności (wyglądu, pochodzenia, poglądów, sprawności) jesteśmy tak samo dobrzy, mądrzy i piękni, a we współpracy i w koalicjach rodzi się siła - jest jednym z ważniejszych celów projektu. Zadania włączające uczniów elbląskich szkół gimnazjalnych i średnich w opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, są ważnym elementem właściwej realizacji projektu i gwarantem, że uzyskane rezultaty będą trwałe.

Szerokorozumiana integracja (w tym międzykulturowa), włączanie i uwrażliwianie dzieci i młodzieży sprawnej (przyszłych wolontariuszy – Gimnazjum Anglojęzyczne Regent, Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu) w opiekę i proces edukacyjno – wychowawczy uczniów niepełnosprawnych, przełoży się na budowanie właściwych relacji i postaw wśród elbląskich dzieci i młodzieży, postaw wolnych od stereotypów, przesądów i uprzedzeń.

W ramach realizacji projektu zaplanowane jest wiele przedsięwzięć, między innymi: warsztaty dla uczniów – wolontariuszy i przyszłych wolontariuszy z Gimnazjum Anglojęzycznego Regent i Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu („Przyjaźń bez barier”, prowadzone przez pedagoga i psychologa OSW nr 2 w Elblągu; „Historia dwóch narodów”, prowadzone przez realizatora projektu „Zachować pamięć. Historia dwóch narodów”, uczestnika seminarium prowadzonego przez Instytut Yed Vashen w Izraelu; warsztaty prowadzone przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu), wycieczki sportowo – rekreacyjne, zajęcia i wyjścia o charakterze kulturalno – historycznym, wycieczka do Warszawy do Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”, wyjazd do Muzeum Stutthof w Sztutowie, udział w lekcji muzealnej, szkolenia dla rodziców, pracowników Ośrodka oraz pedagogów elbląskich placówek oświatowych prowadzonych w ramach „Szkoły dla rodziców” („Odkrywamy potencjał osób z niepełnosprawnością”, „Dobre relacje w domu i w szkole z wykorzystaniem Metody ART.” „Zachować pamięć, szanować inność”), „Przyjaźń bez barier” – miejski marsz integracyjny po Parku Modrzewia oraz konkurs plastyczny.

Niezwykle ważna dla efektywności proponowanych działań jest stała, merytoryczna współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.

„Tajemnice wąwozów kadyńskich”, to temat pierwszego spotkania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Ośrodka z uczniami sprawnymi Zespołu Szkól Mechanicznych i Gimnazjum Anglojęzycznego Regent w Elblągu – przyszłymi wolontariuszami. 16 września 2016 roku, młodzież, pod opieką nauczycieli i specjalisty z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej – pana Zbigniewa Zagrodzkiego, przemierzyła urokliwe miejsca Lasu Kadyńskiego podziwiając okazałe drzewa, olbrzymie głazy narzutowe, leśne strumyki, przepiękną panoramę Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej. Głębokie miejscami na 40 – 60 metrów wąwozy i jary zachwycały swoim naturalnym pięknem dając jednocześnie okazję do zmagania się samym ze sobą.

Wspólny rajd, pokonywanie słabości fizycznych, wskazał, że mimo różnorodności we współpracy rodzi się siła, że razem łatwiej. Wobec prawdziwego oblicza natury wszyscy jesteśmy równi i tak samo zachwycamy się jego pięknem. Niektórym tylko trzeba podać dłoń, by mogli zobaczyć to samo, co my.

Zachęcamy do śledzenia relacji z kolejnych etapów projektu na stronie: http://www.osw2elblag.szkolnastrona.pl/index.php

Marzena Żachowska – OSW nr 2 w Elblągu

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt

projekt

projekt - projekt