Pomóż innym - oddaj krew!

Pomóż innym - oddaj krew!
27 września (wtorek) od 8:00 do 12:00 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług (ul. Obrońców Pokoju 44 w Elblągu)  odbędzie się otwarta akcja honorowego krwiodawstwa. Zapraszamy serdecznie, uczniów (pełnoletnich), absolwentów naszej szkoły i inne osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji.

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być:
•    zdrowy,
•    wypoczęty,
•    po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.
Zgłaszający się powinni posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy).

Uczestnicy po oddaniu krwi otrzymują ekwiwalent ubytku energetycznego tj. 8 tabliczek czekolady i sok. Tego dnia są również zwolnieni z zajęć lekcyjnych i otrzymują pozytywną uwagę z zachowania.
Akcją kieruje p. Jerzy Pędzisz, który jednocześnie przyjmuje zgłoszenia do dnia 26.09.2016 r. (poniedziałek).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Szkolny Klub HDK „Absolwent" przy ZSIŚIU nr 164
Pomagamy potrzebującym, i Ty pomóż nam pomagać!