Na co pozyskać środki w nowej perspektywie UE?

panel

panel - panel
Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim odbyło się spotkanie Zespołu ds. wyboru przedsięwzięć współfinansowanych w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020, który powołany został przez prezydenta Elbląga.

Środowe panel Zespołu dotyczył spraw społecznych i pomysłów, jakie projekty z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej Elbląg może przedłożyć w staraniach o środki unijne. Kolejne z cyklu spotkań dotyczyły będą edukacji i oświaty oraz rewitalizacji.

W ramach przyszłorocznego budżetu miasta zabezpieczymy kwotę pieniędzy na wkłady własne do projektów unijnych, a pomysły wypracowane przez nasz zespół zostanie przedłożona do ostatecznej akceptacji prezydenta miasta – mówił Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga

Pomoc społeczna – diagnoza i potrzeby

Punktem wyjścia do tworzenia projektów , które będą walczyć o dofinansowanie unijne jest diagnoza miejskich potrzeb. Taką diagnozę przygotowali wcześniej i przedstawili na spotkaniu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Głównym celem szeroko rozumianej pomocy społecznej w mieście ma być zapewnienie mieszkańcom Elbląga dobrej jakości usług społecznych. Głównymi obszarami działań, które chce realizować elbląski MOPS są: profilaktyka opieki nad rodziną i dzieckiem, poprawa jakości życia osób starszych oraz zapobieganie marginalizacji społecznej bezrobotnych i bezdomnych. Głównym grupami, do których adresowana ma być pomoc społeczną są rodziny, niepełnosprawni, osoby starsze, bezdomni, bezrobotni i usamodzielniani wychowankowie. Dla większej skuteczności w udzielaniu pomocy wszystkim grupom MOPS postuluje głębsze rozdzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, co już przynosi efekty.


Priorytety w nowej perspektywie

Główne obszary, które mogą liczyć na wsparcie w nowej perspektywie przedstawiała Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie

W najbliższych latach powinniśmy, poprzez różne działania i realizację projektów, wyprowadzić z systemu pomocy społecznej ok. 1,5 miliona osób. W poprzedniej perspektywie około 60 tysięcy osób w naszym regionie przeszło przez projekty aktywizujące, na rynek pracy weszło 30% spośród tych osób – mówiła Wiesława Przybysz przedstawiła trzy główne obszary zadań, które będą dofinansowane, są to odpowiednio – aktywne włączanie, ułatwianie dostępu do usług zdrowotnych oraz społecznych oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej

Elbląg dzięki posiadanej już diagnozie potrzeb społecznych, infrastrukturze i instytucjom jest dobrze przygotowany do chłonięcia i realizacji projektów unijnych – chwaliła przygotowania miasta Wiesława Przybysz

Zasoby komunalne do wykorzystania w przyszłych projektach prezentował Sławomir Skorupa dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM. Miasto dysponuje obiektami przy ulicy Lotniczej, Związku Jaszczurczego 17, Stawidłowej 3, Sienkiewicza 4a i Pułaskiego 10 i 10a.

Na zakończenie panelu, Maciej Bielawski ze Stowarzyszenia ESWIP zaprezentował dotychczasowe pomysły podmiotów, które przystąpiły do „Partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego w Elblągu”. Partnerstwo to działać będzie w trzech obszarach – edukacja , rynek pracy oraz włączanie społeczne. Wśród pomysłów na włączanie społeczne znalazły się m.in. domy sąsiedzkie, Ośrodek Rozwoju Rodziny, Centrum Integracji Społecznej i Akademia Rodzica.

panel

panel - panel

panel

panel - panel