Przebudowa odcinka ul. Rawskiej

Rawska - projekt

Rawska - projekt - Rawska - projekt
Informujemy, że w dniu 28.08.2015 r. został przekazany inwestorowi teren budowy w związku z realizacją: „Przebudowy odcinka ul. Rawskiej w ramach inwestycji drogowej w związku z budową obiektu handlowo - usługowego przy ul. Rawskiej w Elblągu”. W bieżącym tygodniu wykonawca robót rozpoczął przekładkę chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową po zachodniej stronie ulicy Rawskiej. O utrudnieniach w ruchu drogowym będziemy informować na bieżąco. Zakończenie robót związanych z układem drogowym inwestor planuje na 30 października. Wszystkie koszty wynikające z zakresu robót - zgodnie z załączonym planem pokryje inwestor.