Szukamy nazwy dla Centrum Rekreacji Wodnej

szukamy nazwy dla CRW

szukamy nazwy dla CRW - szukamy nazwy dla CRW
Sympatyczna, kojarząca się z pływaniem, z wodą, z konkretnym miejscem, a może jeszcze inna. Jak nazwać Centrum Rekreacji Wodnej? Właśnie dziś ruszył konkurs, który powinien pomóc wybrać taką nazwę. Na propozycje elblążan czekamy do poniedziałku 10 sierpnia. Pomysły należy wysyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Autorka lub autor zwycięskiej nazwy zostanie nagrodzony trzymiesięcznym karnetem wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej. Więcej szczegółów w regulaminie. Zachęcamy do udziału!

 

REGULAMIN KONKURSU na nazwę obiektu sportowo-rekreacyjnego Centrum Rekreacji Wodnej przy ul. Moniuszki w Elblągu

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Prezydent Elbląga i Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu.

II. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest ustalenie nazwy dla obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Moniuszki w Elblągu. Założeniem organizatora konkursu jest to, by nazwa basenu w sposób prosty i jednoznaczny kojarzyła się z nowym obiektem sportowo-rekreacyjnym. Nazwa ma stać się rozpoznawalna w znaczeniu marketingowym i będzie umieszczana na różnego rodzaju materiałach promocyjnych i informacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskiej nazwy w dowolny sposób, w tym także do wprowadzenia zmian.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty i jego uczestnikami mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Propozycje należy zapisać w treści maila wysłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
3. Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość propozycji.
4. W przypadku, gdy nadsyłane propozycje nazw będą się powtarzać, do konkursu kwalifikuje się autor pierwszej z nich (decyduje data i godzina wpłynięcia na skrzynkę mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Każda propozycja powinna zawierać imię i nazwisko autora, dane adresowe i numer telefonu kontaktowego.
6. Przesłanie propozycji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na przetwarzanie danych osobowych. Rozumie się przez to wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z prawidłowym przebiegiem konkursu na nazwę obiektu sportowo-rekreacyjnego Centrum Rekreacji Wodnej przy ul. Moniuszki w Elblągu (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883)
7. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz do celów promocyjnych i marketingowych.

IV. ZASADY KONKURSU
1. Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.umelbląg.eu i na stronie Centrum Sportowo Biznesowego www.csb.elblag.pl i podane do publicznej wiadomości w lokalnych mediach.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.umelbląg.eu i na stronie Centrum Sportowo Biznesowego www.csb.elblag.pl .
3. Konkurs trwa od 4 sierpnia 2015 roku od godz. 11:00 do 10 sierpnia 2015 roku do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu propozycji konkursowej na skrzynkę mailową. Prace przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wszystkie propozycje przesłane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zostaną zebrane i opracowane w formie listy a następnie przekazane do Biura Prezydenta Miasta do 11 sierpnia 2015 r.
5. Biuro Prezydenta Miasta prześle wszystkie propozycje zainteresowanym redakcjom lokalnych mediów z prośbą o wyłonienie najlepszych propozycji. Redakcje wysyłają do 10 rekomendowanych propozycji do 14 sierpnia do godz. 10:00.
6. Zostaje powołana komisja, która ostatecznie wybierze zwycięską nazwę spośród zarekomendowanych propozycji. Posiedzenie komisji ustala się na 14 sierpnia 2015 r. Na tym posiedzeniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.umelbląg.eu i na stronie Centrum Sportowo Biznesowego www.csb.elblag.pl oraz podane do publicznej wiadomości w lokalnych mediach.  
8. W skład Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora konkursu wchodzą:
1. przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Elblągu,
2. przedstawiciele Centrum Sportowo Biznesowego w Elblągu,
3. przedstawiciele środowisk sportowych,
4. przedstawiciele środowisk naukowych.
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej o ile zgłoszone prace nie spełnią oczekiwań Komisji.

V. NAGRODA GŁÓWNA
1. 3-miesięczny karnet do wykorzystania w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Centrum Rekreacji Wodnej przy ul. Moniuszki w Elblągu.  2. Nagroda zostanie wręczona w czasie i miejscu określonym w późniejszym terminie przez Organizatora.