Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zaproszenie na konsultacje społeczneUrząd Miejski w Elblągu zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych, które dotyczyć będzie dokumentu pn. „Program wsparcia przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego” opracowywanego w ramach projektu: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Spotkanie odbędzie się w 17 czerwca br. o godzinie 17:00 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25, w sali konferencyjnej A na poziomie: -1.