Rodzina - Reaktywacja - Rozwój

Stowarzyszenie SZANSA NA ROZWÓJ.PL serdecznie zaprasza do udziału w seminarium RODZINA-REAKTYWACJA-ROZWÓJ, które odbędzie się 16.06.2015 o godz. 10.00 w Ratuszu Staromiejskim, przy ul. Stary Rynek 25.

Głównymi problemami zaburzającymi prawidłowe funkcjonowanie rodzin są ryzykowne picie, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, uzależnienia behawioralne oraz przemoc w rodzinie. Seminarium będzie okazją do gruntownego ukazania rodziny i jej współczesnych problemów.

W gronie przedstawicieli różnych lokalnych służb i organizacji pragniemy poruszyć sprawy dot. zarówno kondycji elbląskich rodzin jak i funkcjonowania poszczególnych jej członków w społeczeństwie.

Seminarium pozwoli zawiązać inicjatywy partnerskie, które mogą okazać się pomocne
w procesie ubiegania się o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego, organizacje będą miały większe szanse aby wspólnie pozyskiwać fundusze unijne.

Wierzymy, że informacje z tego spotkania posłużą także do opracowania dokumentów strategicznych, w tym: strategii rozwiązywania problemów społecznych w Elblągu.

Patronat Honorowy nad seminarium objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Partnerzy:

Urząd Miasta Elbląg

Stowarzyszenie „Lazarus” w Elblągu

Uniwersytet III wieku w Elblągu

Stowarzyszenie ESWIP

Środowiskowy OHP w Elblągu

 

Program spotkania:

Godzina

Temat

9.30– 10.00

Rejestracja uczestników

10.00–10.10

Otwarcie seminarium. Wprowadzenie w tematykę seminarium

Alicja Sepetowska – Prezes Stowarzyszenia Szansa na Rozwój,

Elżbieta Straszkiewicz - Wiceprezes Stowarzyszenia Szansa na Rozwój

10.10–10.30

Wystąpienia zaproszonych gości:

  • Bogusław Milusz – Wiceprezydent Elbląga
  • Adamowicz Małgorzata – Przewodnicząca Komisji Spraw

Społecznych i Samorządowych RM w Elblągu

10.30–10.50

Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń na terenie działań KM Policji w Elblągu

Marek Osik – Komendant Miejski Policji

10.50–11.10

Formy pomocy – świadczenia i rodziny korzystające z pomocy MOPS Elbląg
Joanna Stachowicz – Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej Nr 6 MOPS
w Elblągu

11.10–11.45

Spójny system wsparcia osób potrzebujących - doświadczenia iławskie Krzysztof Panfil -Stowarzyszenie „Przystań” , Pełnomocnik Burmistrza Iławy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Iławie

11.45–12.00

przerwa na kawę

12.00-14.00

Panel dyskusyjny (prowadzenie: Marta Hajkowicz, Elżbieta Straszkiewicz)

Ośrodek Rozwoju Rodziny w Elblągu – marzenie czy realna potrzeba ?

  • Barbara Dyrla – Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Elbląg
  • Alicja Sepetowska - Prezes Stowarzyszenia Szansa na Rozwój
  • Wioletta Mincewicz - starszy wychowawca Środowiskowego Hufca Pracy
  • w Elblągu
  • Maria Muzińska - Przedstawicielka Uniwersytetu III wieku
  • Izabela Babraj – Prezes, Jolanta Gołębiewska – Dyrektor Stowarzyszenia „Lazarus” w Elblągu