Organizacje pozarządowe rozmawiać będa w Ratuszu

logo
Doroczna Konferencja Plenarna Elbląskich Organizacji Pozarządowych, która obędzie się 29 kwietnia 2015 w Ratuszu Staromiejskim,  jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych licznie i aktywnie funkcjonujących w Elblągu. Spotkanie poświęcone będzie najbardziej istotnym, aktualnym sprawom elbląskiego sektora pozarządowego.

W trakcie Konferencji przedstawiona zostanie m.in. praca Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych w 2014 roku oraz odbędą się wybory przedstawicieli do Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2015-2017. W związku z rozpoczynającym się  nowym  okresem  programowania funduszy unijnych w Polsce, zaprezentowany zostanie Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz omówiona zasada partnerstwa, która będzie niezbędnym warunkiem realizacji projektów w ramach tego programu.

Konferencja Plenarna  będzie także okazją do  wypracowania, pod okiem ekspertów, pomysłów na partnerskie projekty elbląskich organizacji i samorządu w czterech obszarach: rynek pracy i przedsiębiorczość, edukacja, włączenie społeczne oraz dzieci i młodzież, wraz ze wskazaniem możliwości ich zewnętrznego finansowania. Pomysły te zostaną następnie opracowane i przekazane do odpowiednich departamentów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Elbląg. Dzięki temu organizacje zyskają gotowe zarysy fiszek projektowych. Zrobiony zostanie także pierwszy krok na drodze nawiązania partnerskich relacji z samorządem celem realizacji wspólnych przedsięwzięć. Wpłynie to niewątpliwie na zwiększenie szans elbląskich organizacji w aplikowaniu o środki unijne w latach 2014-2020.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno przedstawicieli sektora pozarządowego: liderów, członków, wolontariuszy, sympatyków, jak i wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Konferencja  odbędzie się w środę 29 kwietnia 2015 r., o godz. 17.00 w siedzibie Ratusza Staromiejskiego w Elblągu (ul. Stary Rynek 25).

Szczegółowy program Konferencji dostępny jest na stronie www.centrumelblag.pl.

Konferencję Plenarną Elbląskich Organizacji Pozarządowych przygotowuje Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem ESWIP i Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu.

Rafał Narnicki, Stowarzyszenie ESWIP