Targi Pracy - po raz siedemnasty

targi pracy
650. ofert pracy, 63. firmy, oferty szkoleń i praktyk a wszystko w jednym miejscu, to znak, że rozpoczęły się Elbląskie Targi Pracy. To już 17. edycja tego wydarzenia, które cyklicznie odbywa się w Centrum Sportowo-Biznesowym i licznie gromadzi elblążan poszukujących pracy.

Targi zainaugurowali Iwona Radej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, prezydent Elbląga Witold Wróblewski, Zbigniew Lichuszewski wicestarosta Elbląski, Wiesław Drożdżyński wicedyrektor ds. Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie oraz Pani Iwona Pekura dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu.

Targi mogą być dobrym krokiem na drodze do aktywności zawodowej. Choć w poszukiwaniu zatrudnienia często wykorzystujemy dziś Internet i wszelkie ogłoszenia ukazujące się w mediach, to często nie przynoszą one zadowalających efektów. Brak jest bezpośredniego kontaktu pracodawca – przyszły pracownik. Aby takie spotkanie umożliwić, lepiej się poznać, porozmawiać i po prostu dowiedzieć się więcej organizowane są Targi.

Rynek pracy w naszym mieście zmienia się z roku na rok i nie jest usprawiedliwione twierdzenie, że nie ma na nim pracy. Elbląska specjalność - branża meblarska, czy nowopowstające firmy na Modrzewinie rozwijają swoją działalność i poszukują pracowników. Często są to jednak konkretne zawody, wymagające specjalizacji i fachowego przygotowania.

Dlatego tak ważny jest powrót do kształcenia zawodowego, wzmocnienie roli szkół zawodowych kształcących pod potrzeby naszego lokalnego rynku pracy. To działania, które już podejmuje elbląski samorząd, aby stworzyć szansę na zatrudnienie kolejnym rocznikom kończącym w naszym mieście edukację.

Życzę Państwu owocnych rozmów, których efektem będzie znalezienie dobrej pracy, czy pozyskanie wartościowego pracownika.

- mówił podczas inauguracji Targów Witold Wróblewski prezydent Elbląga

targi pracy
targi pracy
targi pracy
targi pracy
targi pracy