Sztandar dla Dowództwa 16. PDZ – dołóż swoją cegiełkę

sztandar
Trwa zbiórka pieniędzy na rzecz ufundowania sztandaru dla Dowództwa 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. To inicjatywa społeczna, w której może wziąć udział każdy chętny elblążanin.

Żołnierze 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej od lat są w Elblągu jednymi z najaktywniejszych uczestników życia lokalnego, pracując na rzecz miasta i całego regionu. Dowództwo 16. PDZ, jako jedno z kilku, nie posiada jeszcze swojego sztandaru. Teraz może się to zmienić, dzięki wspólnej inicjatywie Biskupa Elbląskiego ks. Jacka Jezierskiego, Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Wilka, którzy utworzyli Społeczny Komitet Organizacyjny na rzecz ufundowania sztandaru.

Podejmując tę inicjatywę jestem przekonany, że liczni elblążanie zjednoczą się i wesprą przedsięwzięcie będące wyrazem wspólnego uznania i podziękowania żołnierzom za trud i aktywność w życiu miasta – pisze w liście do elbląskich firm i instytucji prezydent Witold Wróblewski i zachęca jednocześnie wszystkich elblążan, którym bliska jest 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana do wsparcia inicjatywy i przekazania dowolnych, nawet symbolicznych, kwot na rzecz ufundowania sztandaru.

Uroczyste przekazanie sztandaru z udziałem fundatorów i mieszkańców miasta nastąpi w czerwcu tego roku podczas Dni Elbląga.

Wpłatę można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Elblągu,
nr rachunku: 13 1030 1218 0000 0000 9030 1632
tytuł wpłaty: darowizna na zakup sztandaru dla 16.PDZ.


Druk przelewu do pobrania