Palona waga naważyła im problemu

waga nie do spalania

waga nie do spalania - waga nie do spalania

W środę, 28 lutego, strażnicy miejscy interweniowali w jednym z mieszkań przy ulicy Grunwaldzkiej, w sprawie spalania odpadów w piecu.

Kontrolując instalacje grzewcze mieszkańców i sprawdzając czym palą, natrafili na wagę łazienkową spalaną w kominku. Jej plastikowe części zdążyły się niestety wypalić, a elementy metalowe zalegały w palenisku. Właściciele mieszkania w dziwny sposób chcieli pozbyć się problemowej wagi, przy tym nie widząc nic złego w swoim postępowaniu.

Takie sytuacje są niedopuszczalne, więc mężczyzna, który w tym przypadku popełnił wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach został ukarany mandatem karnym.

Od początku roku strażnicy przeprowadzili 151 interwencji dotyczących spalania odpadów i wystawili 38 mandatów.

Pamiętaj!

NIE WOLNO SPALAĆ:
• plastikowych pojemników i butelek po napojach,
• zużytych opon,
• innych odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów, plastikowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO – POZA OPAŁEM:
•    papier, tekturę i drewno,
•    opakowania z papieru, tektury i drewna,
•    odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
•    odpady kory i korka,
•    trociny, wióry i ścinki,
•    mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

Straż Miejska przypomina, że spalanie odpadów jest wykroczeniem określonym w art. 191 ustawy o odpadach i zagrożone jest karą grzywny do 5 000 zł., gdy sprawa trafi do sądu. W przypadku wdrożenia postępowania mandatowego może być nałożony mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

waga nie do spalania

waga nie do spalania - waga nie do spalania