Po Świątecznej Zbiórce Żywności

logo

Podczas Świątecznej Zbiórki Żywności w Elblągu zebraliśmy ponad 8 ton żywności, w tym 2,5 tony mąki, 1,7 tony cukru, 1400 czekolad, 1100 konserw, sporo słodyczy. Już od jutra po swój przydział będą przyjeżdżać organizacje, które przygotują paczki świąteczne dla swoich podopiecznych.

Przy zbiórce pracowali wolontariusze ze szkół: gimnazja nr 1, 2, 4 i 6, SP 25, SOSW nr 1, I LO, III LO, IV LO, ZSE, ZSG, ZST-I, ZSIŚiU, z Bursy nr 4, ze Środowiskowego  Hufca Pracy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku; z organizacji: Caritas, Bank Żywności, KARAN, PSONI, stowarzyszenia PRZYJAZNY KRĄG,  stowarzyszenia RAZEM, stowarzyszenia FANTAZJA, Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych, stowarzyszenia ŻUŁAWY, Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku.

W transporcie żywności ze sklepów bezpłatnie pomogli: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Sprzątania Wnętrz MOP 83. Ulotki bezpłatnie wydrukowała Agencja Reklamowa CONTACT.

Gorąco dziękujemy wolontariuszom i sponsorom oraz oczywiście wszystkim ludziom dobrego serca, którzy zechcieli podzielić się z potrzebującymi pomocy.
 
Wszystkim życzymy pięknych, rodzinnych, pełnych radości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia!

Teresa Bocheńska