"Zwierciadło narodu" - podsumowanie konkursu plastycznego

zwierciadło narodu

We wtorek, 23 maja odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu „Zwierciadło narodu – historia i kultura mniejszości narodowych i etnicznych województwa warmińsko-mazurskiego”.

Wtorkowe podsumowanie rozpocznie się 23 maja br. o godz.11.00 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu (Stary Rynek 25).

Województwo warmińsko-mazurskie jest terenem historycznie wielokulturowym. Od lat mieszkają tu obok siebie przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych i religijnych, stąd organizatorami uroczystości są: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu, Koło Związku Ukraińców w Elblągu, Centralna Rada Romów w Polsce.

Celem konkursu jest ukazanie kultury i tradycji, obyczajowości mniejszości narodowych i etnicznych w kulturze polskiej, pobudzenie w uczniach ciekawości, chęci poznania tradycji, religii współistniejących w regionie kultur, promowanie idei wielokulturowości, rozwijanie więzi związanych z rodzimą kulturą i tradycją, kształtowanie postaw poszanowania siebie i drugiego człowieka, rozwijanie wyobraźni uczniów oraz doskonalenie umiejętności plastycznych.
 
Konkurs jest adresowany do wszystkich typów szkół województwa warmińsko-mazurskiego (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych).

Program uroczystości:

  • Występ Zespołu Szkoły Muzycznej
  • Powitanie gości
  • Wystąpienia zaproszonych gości
  • Wykład przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych „Rola mniejszości narodowych w  regionie”
  • Występ Zespołu Szkoły Muzycznej
  • Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – prezentacja prac
  • Koncert w wykonaniu akordeonisty ukraińskiej mniejszości narodowej
  • Wernisaż prac plastycznych

REGULAMIN