Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej

Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej

Informujemy, że od dnia 8.05.2017r. planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu robót związanego z budową torowiska tramwajowego w ciągu ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego. Będzie wykonywana konstrukcja pod torowisko na łuku w obrębie jezdni na skrzyżowaniu ul. Grota - Roweckiego - ul. 12 Lutego - ul. Armii Krajowej. W obrębie jezdni wykonywany będzie przejazd torowy w technologii "szyny pływającej" na płytach VRZ. W związku z powyższym zmianie ulegnie organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu. Część relacji zostanie wyłączona. Przez skrzyżowanie będzie możliwość przejeżdżania w sposób następujący:
- z ul. Grota - Roweckiego: w prawo w ul. 12 Lutego
- z ul. 12 Lutego (z kierunku północnego): oprócz zawracania funkcjonować będą wszystkie relacje
- z Al. Armii krajowej: w prawo w ul. 12 Lutego oraz na wprost w ul. Grota - Roweckiego
- z ul. 12 Lutego (z kierunku południowego): w prawo w ul. Grota Roweckiego oraz w lewo w Al. Armii Krajowej

Zostaną także zawężone obie jezdnie ul. 12 Lutego na odcinku od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Nowowiejską i Teatralną. Na tym odcinku, w pasie rozdziału realizowane będą roboty ziemne oraz konstrukcyjne. W związku z robotami nastąpi czasowe zamknięcie przejścia dla pieszych przez ul. Grota Roweckiego (powyższe nastąpi po otwarciu przejścia przez tą ulicę na wysokości Sądu). DZD informuje, że w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu zostaną oznakowane zalecane objazdy. Zaleca się objazd ulicami: Rycerska - Pocztowa - Robotnicza oraz Mickiewicza - Kościuszki / Sienkiewicza i Traugutta (Al. Grunwaldzka - Dąbka) oraz Armii Krajowej - Robotnicza i Traugutta (12 Lutego - Dąbka).

Schemat tymczasowej organizacji ruchu oraz zalecane objazdy poniżej.
Planowany okres obowiązywania zmienionej tymczasowej organizacji ruchu 3.06.2017 r.

Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej

Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej - Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej

Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej

Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej - Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej

Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej

Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej - Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej