Utrudnienia na moście w Al.Jana Pawła II

Utrudnienia na moście w Al.Jana Pawła II

Trwają prace związane z odnową obiektu mostowego mostu nad rzeką Babicą w ciągu Al. Jana Pawła II. Umowa na roboty z firmą Want z Tczewa została zawarta w listopadzie 2016 r.
W 2013 roku w wyniku pożaru uszkodzone zostały elementy konstrukcji mostu  (płyta pomostowa, łożyska, dylatacja, konstrukcja podpory i  konstrukcja stalowa ustroju nośnego) oraz instalacja elektroenergetyczna i rury osłonowe podwieszone do konstrukcji mostu.

Część robót pod obiektem została już wykonana bez utrudnień dla ruchu, ale w związku z pracami związanymi m.in. z wymianą łożysk oraz wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych, od 9 maja wystąpią utrudnienia w ruchu. Wprowadzone zostaną miejscowe zawężenia jezdni na moście. W kolejnym etapie prac natomiast wystąpi konieczność całkowitego zamknięcia przejazdu przez most na okres około 2 tygodni. Termin wyłączenia obiektu z ruchu podamy w kolejnych komunikatach dot. tej inwestycji.

Poniżej wyprzedzająco podajemy schemat planowanego objazdu na czas całkowitego zamknięcia mostu. Objazdy zostaną odpowiednio oznakowane.

Utrudnienia na moście w Al.Jana Pawła II

Utrudnienia na moście w Al.Jana Pawła II - Utrudnienia na moście w Al.Jana Pawła II