Zmiany w organizacji ruchu ul. Lotnicza

przebudowa sieci - wiadukt Lotnicza

Informujemy, że od 8.05.2017 r. rozpocznie się kolejny etap prac związany z przebudową sieci c.o. i wodno – kanalizacyjnych w ramach usuwania kolizji z drogami dojazdowymi do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej.  Wykonywany będzie odcinek sieci cieplnej w obrębie jezdni ul. Lotniczej po stronie restauracji McDonalds. W związku z powyższym ruch pojazdów na ul. Lotniczej na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do zjazdu do PKS odbywać się będzie w obu kierunkach jezdnią po stronie Giełdy Elbląskiej. W dalszym ciągu zamknięte będzie przejście dla pieszych przez ul. Lotniczą w obrębie skrzyżowania z Al. Grunwaldzką. Jednocześnie informujemy, że EPWiK rozpoczął prace na sieci wodociągowej na odcinku ul. Lotniczej za przejazdem kolejowym w sąsiedztwie budynków Lotnicza 43 – 45, 47 - 49 oraz 51. W związku z tymi robotami odcinek jezdni ul. Lotniczej przy budynku 51 (przychodnia NFZ) od dnia 8.05.2017 zostanie zamknięty dla ruchu.