Przebudowa ul. Studziennej – zmiany w organizacji ruchu

Przebudowa ul. Studziennej – zmiany w organizacji ruchu

Rusza przebudowa ul. Studziennej. W związku z tym od środy - 15.03.2017 roku nastąpią zmiany w organizacji ruchu w rejonie Starego Miasta. Przygotowywane są także zmiany w organizacji ruchu w związku z budową trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i 12 – Lutego. Poinformowano o nich na dzisiejszej konferencji prasowej.  

- „Od najbliższej środy ulica Studzienna zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ul. Studzienna oraz chodnik po stronie południowej ulicy. Zmieni się również organizacja ruchu w obrębie ulicy Grabary. Zostanie na niej wprowadzony ruch dwukierunkowy oraz zakaz postoju pojazdów” – zaznaczył Wiceprezydent Janusz Nowak.

Planowany termin zakończenia inwestycji i przywrócenia ruchu na ulicy Studziennej to 30.06.2017 r. Zakres inwestycji, którą realizuje firma EUROVIA POLSKA S.A obejmuje między innymi: przebudowę jezdni, przebudowę i budowę chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i sieci teletechnicznej. Koszt  inwestycji wynosi  prawie 1 mln zł.

Schemat dot. zmiany organizacji ruchu w ul. Studziennej i Garbary.

Przebudowa ul. Studziennej – zmiany w organizacji ruchu

Przygotowywane są także zmiany w organizacji ruchu w związku z budową trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i 12 – Lutego.

- „Będziemy się starali, aby były one jak najmniej uciążliwe dla kierowców. Inwestycja będzie realizowana etapowo” – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

 - „Pierwszy etap budowy torowiska tramwajowego dla zadania pn.:  „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu” obejmuje wykonanie robót w ulicy Gen. Grota Roweckiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Traugutta do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą 12 Lutego. W czasie prowadzenia robót wyłączone zostaną z ruchu wewnętrzne pasy na obu jezdniach ulicy Gen. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. 12 Lutego. Ruch będzie się odbywał po jednym pasie (zewnętrznym) na obu kierunkach. W wyniku wyłączenia z ruchu pasów wewnętrznych skróceniu ulegną pasy do skrętu w lewo przed skrzyżowaniami w kierunku ulic 12 Lutego i Romualda Traugutta. Wyłączone zostanie także z ruchu przejście dla pieszych przez ul. Gen. Grota Roweckiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Trybunalską” – zaznaczył Wiceprezydent Janusz Nowak

O terminie rozpoczęcia prac i powyższych zmianach będziemy informowali w odrębnych komunikatach.

Schemat dot. zmiany organizacji ruchu w ul. Grota Roweckiego - Etap I

Przebudowa ul. Studziennej – zmiany w organizacji ruchu

Przebudowa ul. Studziennej – zmiany w organizacji ruchu - Przebudowa ul. Studziennej – zmiany w organizacji ruchu