Zakończyła się akcja liczenia osób bezdomnych w Elblągu

Z 8 na 9 lutego w Elblągu, podobnie jak w całym kraju, miała miejsce akcja liczenia osób bezdomnych.

Statystyki wskazują, że liczba osób bezdomnych w Elblągu utrzymuje się na stałym poziomie. W 2015 roku liczba ta wynosiła 161 osób. W tym roku, w minioną środę i czwartek, udało się dotrzeć do 152 osób bezdomnych, w tym 147 mężczyzn i 5 kobiet. Najwięcej bezdomnych przebywało w Schronisku dla bezdomnych - 88 osób, 9 osób w trakcie liczenia przebywało w noclegowni.

Nadal apelujemy do elblążan, aby nie przechodzili obojętnie obok problemu bezdomności i alarmowali, gdy taka osoba potrzebuje pomocy, jak również informowali służby o osobach, które ze względu na stan nietrzeźwości, stan zdrowia czy też wiek nie mogą o siebie zadbać, bądź nie mają schronienia.

Gdzie osoba bezdomna może w Elblągu szukać pomocy? - tabela kontaktów i zakres udzielanej pomocy