Spotkanie z mieszkańcami Zatorza otworzyło cykl spotkań prezydenta

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

Wczoraj odbyło się pierwsze z cyklu spotkań prezydenta Witolda Wróblewskiego z elblążanami. Jako pierwsi z prezydentem o swojej dzielnicy rozmawiali mieszkańcy Zatorza.

Spotkanie rozpoczął prezydent Wróblewski, który na początku przedstawił animację wiaduktu nad linią kolejową, mającego znacząco usprawnić połączenie Zatorza z pozostałą częścią miasta. - Cieszę się, że możemy spotkać się i porozmawiać, szczególnie na temat planowanego wiaduktu, który jako propozycja pojawiał się już w 1996 roku, także w strategii rozwoju Elbląga. Dziś ten temat jest w zasięgu realizacji. Miasto złapało oddech finansowy, spłacamy zadłużenie i pozyskujemy środki z zewnątrz. Wiadukt i drogi dojazdowe będą dofinansowane z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury i środków unijnych. Zaplanowano również ścieżki rowerowe i chodniki - mówił prezydent Wróblewski - Planujemy również przejście podziemne pod torami tak, by nie trzeba było chodzić tylko i wyłącznie przez wiadukt. W chwili obecnej kończymy dokumentację budowlaną, całe przedsięwzięcie szacowane jest na ok. 40 mln zł. To jedna z najważniejszych miejskich inwestycji ostatnich lat i projekt, która ma duże znaczenia dla samego Zatorza - informował mieszkańców prezydent

Gimnazjum nr 7
Prezydent przedstawiał również plany Miasta dotyczące Gimnazjum nr 7, które w związku z reformą edukacji zostanie wygaszone - Cztery oddziały z Gimnazjum nr 7 zostaną przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 14, samo gimnazjum będzie wygaszone. Pozostaje budynek w dobrej lokalizacji, który zamierzamy przeznaczyć pod przedszkole, obecnie mieszczące się w budynkach-barkach przy ulicy Mielczarskiego - mówił prezydent

Mieszkańcy pytają
Mieszkańcy pytali prezydenta i miejskich urzędników o kwestie złomowiska i wciąż uciążliwego hałasu, które ono generuje, o szczegółowe rozwiązania komunikacyjne po stronie Zatorza, przy zjeździe z wiaduktu. Mieszkańcy wskazywali również, by przed rozpoczęciem inwestycji sprawdzić stan techniczny budynków najbliżej położonych. Rodzice chcieli szczególnie wiedzieć, gdzie powstanie hala planowana wcześniej przy Gimnazjum nr 7. Zwracali uwagę na niedostateczną ilość miejsc parkingowych i samochody parkowane gdzie popadnie, także na chodnikach. Wskazywali również na potrzebę częstszego koszenia trawy w sezonie letnim, zbyt późno podnoszone szlabany, po tym jak przejechały już pociągi. Mieszkańcy zainteresowali się również dalszym losem terenów powojskowych i budynkami tam stojącymi.

W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców prezydent deklarował pomoc w związku hałasem przy ulicy Lotniczej. Jednym z rozwiązań jest ograniczenie ruchu poprzez wjazd dla pojazdów ciężkich, w tym wiozących złom, za bramą byłej jednostki wojskowej i od strony ulicy Dębowej. - Tu nie ma dostatecznie dobrej woli ze strony przedsiębiorcy, można by zrobić ekrany, które ograniczyłby hałas, ale to idzie jak po grudzie- mówił prezydent

W sprawie parkingów i zieleńców, propozycję do której zachęca Miasto przedstawił uczestniczący w spotkaniu wiceprezydent Janusz Nowak. Mowa oczywiście o tym, by tereny przy budynkach dzierżawić od miasta za przysłowiową złotówkę i aranżować. Działanie to wciąż jest zbyt mało popularne wśród mieszkańców. W odniesieniu do terenów przy ulicy Lotniczej prezydenci poinformowali, że w dalszym ciągu starają się zainteresować nimi inwestorów, chcą pomagać również tym, którzy zamierzają w tym miejscu rozpocząć działalność. Jednocześnie tworzone są propozycje, które obiekty powojskowe przekazać organizacjom. W tym celu planowane jest kolejne spotkanie z organizacjami pozarządowymi, by podjąć ostateczne decyzje, jakie budynki dokładnie przekazać. W sprawie zbyt późno podnoszonych szlabanów prezydent Nowak wskazywał na rozmowy z PKP, jednak temat ten jest w dalszym ciągu sprawą otwartą. Prezydenci podkreślili również, że rozpoczęcie budowy wiaduktu wiązać się będzie z inwentaryzacją w terenie tak, by można było łatwiej wskazać szkody, które mogą ewentualnie powstać podczas prac.

Prezydent odniósł się również do pogłosek, że budynek po Gimnazjum nr 7 będzie stał pusty - Po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych w budynku uruchomione zostanie przedszkole - podkreślił i dodał, że hala pierwotnie planowana do wybudowania przy Gimnazjum 7 będzie zrealizowana przy Szkole Podstawowej nr 14.

- W Szkole Podstawowej nr 14 zatrudnienie powinni znaleźć nauczyciele z Gimnazjum nr 7. Szczegóły kadrowe będą znane w kwietniu, kiedy dyrektorzy sporządzają arkusze na kolejny rok szkolny - mówiła Małgorzata Sowicka dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UM

Kolejne spotkanie prezydenta Wróblewskiego z mieszkańcami Elbląga odbędzie się 21 lutego br. o godz. 17.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej.

 

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami

spotkanie z mieszkańcami - spotkanie z mieszkańcami