"Opiekun rodzinny - samotny bohater?" i wizyta w WOŚP

opiekun

Elbląskie Hospicjum od 13 lat włącza się w kampanię Fundacji Hospicyjnej  “Hospicjum to też Życie”, przeprowadzaną przez hospicja w całej Polsce.

Nowa kampania przebiegająca pod hasłem “Opiekun rodzinny – samotny bohater?”, ma na celu zwrócenie uwagi  na członków rodzin, sprawujących opiekę nad swoimi ciężko chorymi bliskimi, dziećmi i dorosłymi. Na opiekunów rodzinnych. Spot ogólnopolski: #SamotnyBohater

Niewiele jest działań na rzecz opiekunów rodzinnych. Na pewno brakuje działań systemowych. Oczywiście trudno jest zmienić sytuację od razu. Możemy jednak zrobić pierwszy krok – wspólnym hospicyjnym głosem zwrócić uwagę na potrzeby takich rodzin.  
Zespół Hospicjum Elbląskiego od 30 niemal lat opiekuje się pacjentami i wspiera opiekunów, obserwując jak trudnym jest zadanie długotrwałej opieki nad bliskim członkiem rodziny. Najczęściej jest to jedna osoba, która podporządkowuje całe swoje życie opiece nad chorym, najczęściej rezygnując z pracy zawodowej. Istnieje, więc ogromna potrzeba zapewnienia wsparcia Opiekunom.

Problem jest poważny, więc trzeba go poruszyć. Będziemy, więc mówić i działać!

Podczas tegorocznej kampanii chcemy zrealizować m.in. dzień szkoleniowo-terapeutyczny. Zaprosiliśmy do działania Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej „Medyk” w Elblągu oraz Laboratorium Analiz Medycznych D.S. Wadeccy & I.P. Kulkowscy.

W odpowiedzi „Medyk” zaprosił nas do swojej siedziby w dniu 14 stycznia 2016. Spotykamy się z zaproszonymi Opiekunami Rodzinnymi, czyli osobami, których bliscy znajdują się pod opieką Hospicjum Elbląskiego w Medyku o godz.12: 00. Szkoła zaproponowała przeprowadzenie ciekawych warsztatów terapii zajęciowej, warsztatów florystycznych oraz warsztatów z zakresu pielęgnacji dzieci i dorosłych. Opiekunowie będą mogli skorzystać z masażu karku, pomiaru ciśnienia krwi.

Natomiast specjaliści z Laboratorium Analiz Medycznych D.S. Wadeccy & I.P. Kulkowscy w godz. 12: 00-13: 00 pobiorą od chętnych krew do analizy, którą Laboratorium nieodpłatnie zbada i przekaże wyniki.

SZCZEGÓŁY NA PLAKACIE

........... WOŚP ..........
Dobrze się złożyło, że nazajutrz - 15 stycznia – będzie mieć miejsce 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc wszystkie prace przygotowane podczas warsztatów terapii zajęciowej i florystycznych zostaną przekazane na licytację.

W tym finałowym dniu przedstawiciele naszego Hospicjum będą w Warszawie, aby odebrać samochód, którym Zespół hospicyjny będzie dojeżdżał do dzieci. Samochód to Volkswagen Caddy o wartości 72 566 zł.


Anna Podhorodecka (602 309 970)

----------------------------------------------------------------------------------------
HOSPICJUM ELBLĄSKIE im. dr Aleksandry Gabrysiak
82-300 Elbląg ul. Toruńska 17B,
tel./fax: 55 239 61 51; tel.: 55 232 91 63;
www.ehospicjum.pl 
https://www.facebook.com/HospicjumElblaskie

Podmiot leczniczy:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO,
ul. Toruńska 17B; 82-300 Elbląg,
tel./fax: 55 232 91 63, 602 309 970.