Woda, ciepło, odpady - jakie stawki za usługi komunalne?

konferencja

konferencja - konferencja


Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Witold Wróblewski prezydent Elbląga i wiceprezydent Janusz Nowak przekazali informację nt. stawek opłat za usługi komunalne. Prezydenci uzasadnili również zmiany w stawkach za odpady odbierane od mieszkańców.

- Trwają prace nad budżetem miasta na rok 2017. Tak jak i w poprzednich latach pracujemy nad tym, by minimalizować ceny za media. Stan taryf za wodę i ścieki utrzymany zostanie na poziomie z roku obecnego, choć tu muszę nadmienić, że zależy to także od tego czy na szczeblu centralnym wprowadzona zostanie tzw. opłata środowiskowa. Jeżeli taka opłata wejdzie w życie będziemy zmuszeni do podniesienia opłat za wodę  - mówił prezydent Wróblewski - Jeżeli chodzi o opłaty za ciepło wytwarzane przez ciepłownię przy ulicy Dojazdowej, to wystąpiliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmniejszenie taryfy opłat o 0,43%, czekamy w tej sprawie na decyzję Urzędu. Na razie nie mamy jeszcze wiedzy nt. stawek za ciepło, które zaproponuje firma Energa Kogeneracja - dodał prezydent

Woda, ścieki - tabela stawek


- Już po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz odpadów komunalnych okazało się, że stawki opłat nie pokrywają wszystkich niezbędnych kosztów. Jednak staraliśmy się utrzymać te ceny w obecnym roku. Należy podkreślić, że w ciągu dwóch ostatnich latach notowaliśmy stały wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców. Znaczny przyrost ilości odpadów zauważyliśmy szczególnie w okresie ostatnich kilku miesięcy, jest to efekt zwiększonej konsumpcji po wprowadzeniu programu 500+. Wymaga to zmiany w aktualnych stawkach - wyjaśniał wiceprezydent Janusz Nowak

- Gminy nie mają prawa zarabiać na wywozie odpadów, ale jednocześnie stawki powinny być tak skalkulowane, by nie powodowały strat - dodał prezydent Wróblewski

Odpady komunalne - kalkulacje i stawki