Organizacja ruchu drogowego i komunikacji miejskiej w okresie święta Wszystkich Świętych 2016 (Cmentarz Agrykola, Cmentarz Dębica).

znak

Poniżej prezentujemy informację nt. organizacji ruchu na dwóch elbląskich cmentarzach w okresie Wszystkich Świętych. Prosimy mieszkańców udających się w tym czasie na elbląskie nekropolie o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

Organizacja ruchu przy cmentarzu komunalnym AGRYKOLA

1) ul. Agrykola będzie wyłączona z ruchu drogowego od dnia 28 października od godz. 22 00, przez całą dobę 29, 30, 31 października a 1 listopada do godz. 22°°.
Wjazd  będzie możliwy tylko dla pojazdów: służb porządkowych (ZZM , Cleaner sp. jw.) i osób sprzedających kwiaty – za okazaniem  przepustek (koloru jasno zielonego), które wydał  Urząd Miejski w Elblągu (Departament Zarząd Dróg ul. Czerwonego Krzyża 2 (tel. 55 239 -32-96)

2) ul. Chrobrego w dniu 01.11.2016
na odcinku od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej  będzie ruch jednokierunkowy (od ronda do Góry Chrobrego) i możliwość parkowania z lewej strony na jezdni.

3) ul. Tczewska (od strony ul. Chrobrego) w dniu 01.11.2016 będzie ulicą bez przejazdu,

4) na ulicy: Wspólnej, Kościuszki (od wieżowców do ul. Toruńskiej), Sienkiewicza będzie obowiązywał obustronny "zakaz zatrzymywania się" z tabliczkami T-24 wskazującymi, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

5) wyznaczone miejsca postojowe w okolicy:
• parking przy cmentarzu z wjazdem od ul. Kościuszki (wjazd/wyjazd jednokierunkowy)
• ul. Chrobrego (od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej), na jezdni, na odcinku tymczasowo wyznaczonym jako jednokierunkowy.Organizacja ruchu przy cmentarzu komunalnym DĘBICA

1) od piątku 28 października od godz. 22 00 do wtorku 1 listopada do godz. 22.00 ruch drogowy w obrębie pętli autobusowej  Dębica Nowa będzie odbywał się na zasadzie ruchu jednokierunkowego,

2) w sobotę, niedzielę, poniedziałek (29, 30, 31 października 2016) ruchem na ul. Łęczyckiej kierować będzie Policja (należy liczyć się z czasowym utrudnieniem i możliwością czasowego zamknięcia ruchu)
 
3) we wtorek 1 listopada od godz. 6.00 do godz. 18.00  ruch drogowy na ul. Łęczyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grottgera i ul. Rawską do Dębicy Starej będzie zamknięty i udostępniony wyłącznie dla:

a) autobusów komunikacji zbiorowej

b) taksówek z pasażerami, które będą wpuszczane na teren przy cmentarzu w ilości regulowanej przez Policję. Taksówki będą mogły zatrzymywać się wyłącznie na wyznaczonych tymczasowo postojach.

c) służb miejskich i porządkowych (ZZM, Cleaner sp. jw.)

d) pojazdów zaopatrzenia stanowisk handlowych, których właściciele posiadać będą ważne przepustki wydane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, tel. 55 2341516 (kolor czerwony).

e) mieszkańcy dojeżdżający do swoich posesji lub miejsc pracy przy ul. Łęczyckiej, Braniewskiej, Warmińskiej, Wschodniej za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienia (dowód osobisty, prawo jazdy – z adresem)

4) dla pozostałych pojazdów (w tym również dla  pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się)  dojazd do Cmentarza Dębica w dniu 1 listopada będzie odbywał się od strony drogi krajowej nr 22

5) w dniach 29 ,30 października i 1 listopada sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Bema/Saperów będą wyłączona, a ruchem drogowym w zależności od potrzeb może kierować Policja.

Wyznaczone miejsca postojowe w okolicy:
• ul. Łęczycka (1 listopada - wzorem lat ubiegłych) na tymczasowo  wyznaczonym odcinku jednokierunkowym, na  jezdni (dojazd od  drogi krajowej nr 22)  

• parkingi utwardzone przy obu kaplicach cmentarza udostępnione będą tylko dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

• Parkingi gruntowe dla pozostałych pojazdów

 Pojazdy będą wpuszczane w ilości regulowanej przez Policję.