Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

Konferencja rektorów

Konferencja rektorów - Konferencja rektorów
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu trwa dwudniowe XXV Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W inauguracji konferencji udział wziął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.


Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych jest stowarzyszeniem osób fizycznych, rektorów polskich publicznych wyższych szkół zawodowych (PWSZ). Celem jej działalności jest przede wszystkim inspirowanie i koordynowanie współpracy szkół kierowanych przez rektorów, podejmowanie działań na rzecz rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego oraz reprezentowanie interesu publicznych wyższych szkół zawodowych w środowisku szkolnictwa wyższego, a także na zewnątrz.

 

Podczas konferencji w Elblągu dyskutowano o problemach związanych z kondycją i przyszłością PWSZ-ów w kontekście zmian w systemie edukacji i szkolnictwa wyższego. Zaprezentowane zostały również szczegółowe informacje dotyczące projektu: Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych w Polsce i piątego poziomu kształcenia w Polsce.
W swoim wystąpieniu Prezydent Witold Wróblewski podkreślał rolę współpracy samorządu, nauki i biznesu w tworzeniu innowacyjnej gospodarki.


- „Dla mnie, jako gospodarza miasta, priorytetowym jest dobra współpraca samorządu z nauką i biznesem, w ramach idei złotego trójkąta, gdzie samorząd spełnia istotną i niełatwą rolę koordynatora i animatora działań pomiędzy nauką i biznesem. Najistotniejsze to by współpraca nasza była efektywna i tworzyła najskuteczniejsze rozwiązania dla wyzwań, które stawia przed nami dynamicznie zmieniający się rynek społeczno-gospodarczy. Miasto postawiło na rozwój innowacyjnej gospodarki z wykorzystaniem potencjału uczelni wyższych i biznesu już wiele lat temu. Pierwsze działania w ramach idei złotego trójkąta w naszym mieście rozpoczęły się w 2002 r. przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu i elbląską firmą OPEGIEKA – dzisiaj jedyne prywatne Centrum Badawczo-Rozwojowe GIS Center w naszym województwie. Efektem tej współpracy było zbudowanie pierwszej sieci światłowodowej w Elblągu. W 2006 roku Prezydent Miasta Elbląga, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz ówczesny Rektor Politechniki Gdańskiej – Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, podpisali porozumienie o współpracy na rzecz uruchomienia Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych (EINTI) oraz Elbląskiego Parku Technologicznego. W ramach realizowanego przez miasto projektu „Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu”, współfinansowanego ze środków Phare, powstał Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Celem tego projektu było stworzenie, w szczególności absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu i Politechniki Gdańskiej, jak i innych uczelni o kierunkach informatycznych, warunków ułatwiających rozpoczęcie działalności w branżach zaawansowanych technologii. Zwieńczeniem działań w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej i wsparcia rozwoju innowacyjności było utworzenie Elbląskiego Parku Technologicznego” – zaznaczył Prezydent.


Zaprezentował również aktualne projekty realizowane  wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.  Jednym z nich jest projekt pn. „Startup House – inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.  


Jak zgodnie stwierdzili uczestnicy konferencji  najważniejszym szkół zawodowych jest przygotowanie kadry o wysokich kompetencjach, dysponującej wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem oraz  zatrzymanie absolwentów w regionie.
  

Konferencja rektorów PWSZ

Konferencja rektorów PWSZ - Konferencja rektorów PWSZ

Konferencja rektorów PWSZ

Konferencja rektorów PWSZ - Konferencja rektorów PWSZ

Konferencja rektorów PWSZ

Konferencja rektorów PWSZ - Konferencja rektorów PWSZ

Konferencja rektorów PWSZ

Konferencja rektorów PWSZ - Konferencja rektorów PWSZ

Konferencja rektorów PWSZ

Konferencja rektorów PWSZ - Konferencja rektorów PWSZ