Modernizacja ulicy Kalinowej

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że aktualnie trwają prace przygotowawcze związane z modernizacją ulicy Kalinowej w Elblągu, która polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej.

Umowę na modernizację drogi gminnej - ulicy Kalinowej, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych, Gmina Miasto Elbląg podpisała z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Masters Piotr Matuszów z siedzibą w Elblągu. Na zakres robót, będących przedmiotem niniejszej umowy składa się wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Kalinowej na odcinku długości ok. 900 m (od ul. Królewieckiej do posesji, wraz z odnową poboczy). Termin realizacji robót budowlanych zaplanowany jest do 30 września br.

Do końca obecnego tygodnia prowadzone będą roboty przygotowawcze polegające m.in. na zwiezieniu materiału na podbudowę. W przyszłym tygodniu występować będą utrudnienia w ruchu związane z realizacją zadania. W celu wykonania nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Kalinowej konieczne będzie zamknięcie tej ulicy na okres 2 dni. Dokładny termin zamknięcia ulicy Kalinowej Wykonawca przekaże z wyprzedzeniem bezpośrednio mieszkańcom.