Weekendowe remonty dróg – ul. Płk. Dąbka, etap II

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że w ramach weekendowych remontów dróg w najbliższy weekend, 16-18 września br., wyremontowany zostanie odcinek jezdni wschodniej ul. Płk. Dąbka (od ul. Piłsudskiego do ul. Niepodległości).

W chwili obecnej na powyższym odcinku ulicy Płk. Dąbka trwają prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników, regulacja studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych).

Główne prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni wschodniej ul. Płk. Dąbka (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Niepodległości, po stronie Gildii Kupców Żuławskich) powinny rozpocząć się w najbliższy piątek 16 września, około godz. 18.00. W związku z powyższym dla ruchu pojazdów zamknięta zostanie jezdnia wschodnia ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Pionierskiej do ul. Ogólnej. Ruch pojazdów w obu kierunkach odbywać się będzie na tym odcinku jezdnią zachodnią (po stronie targowiska) - zgodnie z poniższym schematem.

SCHEMAT ZAMKNIĘCIA UL. PŁK. DĄBKA - 16-18 września br.

Na czas wyłączenia z ruch jezdni ul. Płk. Dąbka sygnalizacje na skrzyżowaniach z ul. Pionierską, Piłsudskiego, Węgrowską i Ogólną będą funkcjonowały w trybie żółtym, pulsującym.


W bieżącym tygodniu realizowane będą też prace przygotowawcze na następujących odcinkach:
1. ul. Korczaka - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników),
2. ul. Płk. Dąbka, (jezdnia zachodnia po stronie ul. Matejki) na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Obrońców Pokoju – prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników).

Ponadto, na ul. Płk. Dąbka, jezdnia wschodnia (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Brzozowej) – trwają prace porządkowe po wykonaniu robot bitumicznych.

Roboty przygotowawcze mogą powodować miejscowe utrudnienia w ruchu, natomiast nie będzie całościowych zamknięć jezdni dla pojazdów.