Prace drogowe na ulicy Żeromskiego

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że 12 września br. rozpoczną się roboty drogowe na ulicy Żeromskiego w Elblągu. Prace prowadzone będą pomiędzy ulicą Bema a ulicą Asnyka. Zakres robót obejmował będzie jednostronne poszerzenie jezdni, dlatego na okres około 3-4 dni z ruchu wyłączony zostanie jeden pas jezdni. Dla kierowców jadących ulicą Bema ustawione zostaną znaki uzupełniające typu F-9 "Objazd". Wykonawcą robót będzie firma Masters z Elbląga. Po wykonanej korekcie wlotu w ulicę Bema wydłużeniu ulegnie pas lewoskrętu, co powinno usprawnić funkcjonowanie tego skrzyżowania.