Weekendowe remonty dróg – na początek ul. Płk. Dąbka, etap I

remonty
Departament Zarząd Dróg UM informuje, że w ramach weekendowych remontów dróg w najbliższy weekend zaplanowane jest zamknięcie dla ruchu ul. Płk. Dąbka (po stronie targowiska) na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Brzozowej. Na czas prowadzonych prac wytyczony będzie objazd ul. Robotniczą, zgodnie z załączonym schematem. Ponowne otwarcie wyremontowanego odcinka nastąpi w poniedziałek rano.

SCHEMAT ZAMKNIĘCIA UL. PŁK. DĄBKA - 9-11 września br.

 

Szczegółowy harmonogram całkowitego zamknięcia ruchu na poszczególnych ulicach w związku z wymianą nawierzchni bitumicznej w ramach weekendowych napraw dróg przedstawia się następująco:

  • ul. Płk. Dąbka, etap I (jezdnia zachodnia, od ul. Piłsudskiego do ul. Brzozowej) 9.IX do 11.IX
  • ul. Płk. Dąbka, etap II (jezdnia wschodnia, od ul. Piłsudskiego do ul. Niepodległości) 16.IX do 18.IX
  • ul. Płk. Dąbka, etap III (jezdnia zachodnia, od ul. Piłsudskiego do ul. Niepodległości) 23.IX do 25.IX
  • ul. Obrońców Pokoju 30.IX-2.X
  • ul. Robotnicza 30.IX-2.X
  • ul. Trybunalska  7.X do 9.X
  • ul. Zielona 7.X do 9.X
  • ul. Korczaka 14.X do 16.X
  • ul. Królewiecka  21.X-23.X
  • ul. Nitschmana 28.X-30.X

Zamknięcia następować będą od godz. 18.00 piątek, otwarcie jezdni dla ruchu odbywać się będzie w poniedziałek około godz. 5.00.

Departament Zarząd Dróg informuje jednocześnie, że w tygodniu przed zamknięciem jezdni na wyżej wymienionych odcinkach prowadzone będą prace przygotowawcze, m.in. rozbiórki, wymiany i regulacje krawężników, elementów zjazdów. Roboty te wiązać się będą z niewielkimi utrudnieniami w ruchu, nie będą powodować całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. Po zakończeniu robót bitumicznych na tych ulicach prowadzone będą prace wykończeniowe i porządkowe, odtwarzane będzie oznakowanie poziome. Prace te mogą również powodować niewielkie utrudnienia w ruchu.

Z uwagi na możliwość wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub wstrzymujących niektóre roboty harmonogram weryfikowany będzie w okresach tygodniowych. Departament Zarząd Dróg będzie na bieżąco informował o ewentualnych korektach w harmonogramie.