Weekendowe remonty dróg - ruszają pierwsze prace

znak
Departament Zarząd Dróg UM informuje, że firma SKANSKA, wykonawca weekendowych remontów dróg, przedłożyła harmonogram prac związanych z wykonaniem nowych nawierzchni jezdni na ulicach planowanych do realizacji w 2016 roku. Zgodnie z tym harmonogramem pierwsze prace przygotowawcze do weekendowej wymiany nawierzchni bitumicznej, polegające m.in. na wprowadzeniu tymczasowego oznakowania, demontażu i regulacji krawężników oraz studzienek kanalizacyjnych rozpoczną się na początku bieżącego tygodnia. W związku z pracami przygotowawczymi kierowcy powinni liczyć się z niewielkimi utrudnieniami w ruchu na ulicach Korczaka oraz Płk. Dąbka - jezdnia po stronie Gildii, od ul. Piłsudskiego do Niepodległości oraz jezdnia po stronie targowiska od ul. Piłsudskiego do ul. Brzozowej.

Obecnie Wykonawca robót złożył w Komendzie Miejskiej Policji projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania pierwszego etapu robót związanych z wymianą nawierzchni jezdni na ul. Płk. Dąbka (po stronie targowiska, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Brzozowej). Po zakończeniu prac przygotowawczych wykonawca przystąpi do robót związanych z wymianą nawierzchni jezdni, w tym usunięciem starej nawierzchni i wykonaniem nowej. Roboty te planowane są do realizacji w najbliższy weekend od 9 do 11 września przy całkowitym zamknięciu tego odcinka dla ruchu kołowego. Szczegółowy termin i schemat objazdów na czas weekendowego zamknięcia odcinka ulicy Płk. Dąbka podany zostanie 7 września br.