Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Zmiany w składzie Rady Miejskiej - Zmiany w składzie Rady Miejskiej
Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Miejskiej w Elblągu ślubowanie złożył nowy radny – Paweł Kowszyński. Przyjął on mandat po Małgorzacie Adamowicz (PiS), która od 1 sierpnia br. objęła stanowisko dyrektora elbląskiej delegatury Kuratorium Oświaty. W wyborach samorządowych w 2014 roku Paweł Kowszyński (Solidarna Polska) startował z listy PiS, otrzymał 214 głosów.

Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Zmiany w składzie Rady Miejskiej - Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Zmiany w składzie Rady Miejskiej

Zmiany w składzie Rady Miejskiej - Zmiany w składzie Rady Miejskiej