Ścieżka rowerowa do Krasnego Lasu doczeka się kontynuacji

ścieżka

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w 2013 roku wykonana została dokumentacja budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 3 km wzdłuż ulicy Fromborskiej, od rzeki Babica do skrzyżowania na wysokości ulicy Stanisława Lema w kierunku Krasnego Lasu.

Na podstawie opracowanej dokumentacji w 2015 roku wybudowany został 800-metrowy odcinek ciągu, od rzeki Babica do skrzyżowania na wysokości ulicy Leona Kruczkowskiego. Opracowana dokumentacja miała być  również podstawą do kontynuowania zadania w obecnym i przyszłym - 2017 roku, na co zabezpieczono środki w budżecie Miasta.

Niestety, po analizie dokumentacji pozostałego do realizacji odcinka ciągu pieszo – rowerowego okazało się, że koszty planowanej inwestycji są zbyt wysokie, w związku z tym  prezydent Witold Wróblewski szuka nowego rozwiązania, które umożliwi racjonalne wykorzystanie środków budżetowych i zapewni realizację niniejszego zadania, także z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Aktualnie rozważane są różne warianty. Należy jednak jednoznacznie podkreślić, że budowa ciągu nie została zaniechana i inwestycja z pewnością będzie kontynuowana, w celu zapewnienia mieszkańcom doskonałego miejsca do rekreacji, ale i podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej części miasta.