Zmiana organizacji ruchu na ul. Żuławskiej

W związku z trwającą budową drogi S7 Gdańsk – Elbląg realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad od 9 czerwca br. planowane są zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania DK7 (obwodnica Elbląga) z ul. Żuławską.


Zmiana polegać będzie na zamknięciu dla ruchu wlotu ul. Żuławskiej do DK7. Dojazd do ul. Żuławskiej dla pojazdów jadących drogą krajową DK7 i DK22 odbywać się będzie przez węzeł Elbląg Południe i ul. Warszawską. Podobnie odbywać się będzie dojazd do ul. Żuławskiej od strony Helenowa tj. przez DK7 (od strony Helenowa dopuszczona będzie relacja w prawo) i dalej do Węzła Elbląg Południe i ul. Warszawską. Dojazd do Helenowa możliwy będzie  przez skrzyżowanie DK7 z drogą powiatową 1103N przez Adamowo Osiedle oraz drogę powiatową 1112N. Dojazd od strony Gdańska do Helenowa i firm położonych po południowej stronie DK7 będzie możliwy także poprzez zjazd z DK7 poprzez łącznik drogą lokalną przed skrzyżowaniem z ul. Żuławską.

 

W związku z powyższym prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe oznakowania. Za oznakowanie i funkcjonowanie tymczasowej organizacji ruchu odpowiedzialny jest wykonawca robot firma Budimex oraz inwestor tj. GDDKiA Odział w Gdańsku.

zmiana organizacji ruchu

zmiana organizacji ruchu - zmiana organizacji ruchu

zmiana organizacji ruchu

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Wykonawcy robót firmą Budimex.
Jarosław Jastrzębski
Kierownik Robót
tel. 501 614 808