Prace nad wyborem działań adaptacyjnych w miastach, zakończone

logo

logo - logo

Miasto Elbląg jako jedno z 44 miast przystąpiło do partnerstwa w projekcie pozakonkursowym, realizowanym przez Ministra Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pt. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Opracowanie MPA jest to projekt, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.
Pierwszym elementem pracy nad MPA było powołanie Zespołu Miejskiego ds. przygotowania dokumentu. ZM składa się z pracowników departamentów/referatów UM, których działania wiążą się z tematyką adaptacji do zmian klimatu (Przewodniczący Zespołu – Janusz Nowak, Wiceprezydent Elbląga, Lider Zespołu – Justyna Kowalczyk – Dyrektor DSiR).
ZM ściśle współpracuje z Zespołem Ekspertów przy opracowaniu dokumentu (bieżąca współpraca na każdym etapie tworzenia dokumentu, jak również warsztaty, na których są wspólnie wypracowywane poszczególne elementy).
Harmonogram prac:
Etap 1 Rozpoczęcie procesu – I kw. 2017
Etap 2 Ocena podatności – II – III kw. 2017
Etap 3 Analiza ryzyka – III – IV kw. 2017
Etap 4 Opracowanie opcji adaptacji – IV kw. 2017 – I kw. 2018
Etap 5 Ocena i wybór opcji – I kw. – II kw. 2018
Etap 6 Przygotowanie dokumentu (w tym przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko) - IV kw. 2018

Zakończenie prac nad dokumentem planowane jest na październik 2018 r.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także „palącym” problemem lokalnym.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Ministerstwo Środowiska wspiera lokalne samorządy koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje o miastach i postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl

Zapraszamy na profile społecznościowe projektu: www.facebook.com/44mpaPL
www.twitter.com/44mpaPL

logo

logo - logo