Zgłaszanie szkód związanych z suszą

W związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Prezydent Elbląga informuje, że w przypadku wystąpienia w/w szkód zainteresowani rolnicy z terenu Elbląga proszeni są o zgłoszenie tych zdarzeń w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 (Referat Ochrony Środowiska, pokój 242, tel. nr 55-239-31-81).

Uruchomienie stosownej pomocy dla poszkodowanych gospodarstw jest możliwe wyłącznie po złożeniu stosownych wniosków (dostępnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu w pok. 242 lub na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta>> Co i gdzie załatwić >> Ochrona Środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo >> Rolnictwo) i oszacowaniu strat przez komisje powołane przez Wojewodę.