ul. Lotnicza - zmiana organizacji ruchu

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że w związku z planowanymi pracami związanymi z regulacją urządzeń i studni (wod-kan) na drogach dojazdowych do wiaduktu, przez linię kolejową w ul. Lotniczej, 28 czerwca (czwartek) wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku ul. Lotniczej - od ronda na skrzyżowaniu z ul. Skrzydlatą do ul. Fredry.

W związku z powyższym wyłączony zostanie dojazd od ronda w kierunku ul. Fredry i przejazdu kolejowego. Ruch w drugim kierunku odbywać się będzie bez zmian. Objazd od strony Zatorza w kierunku ul. Fredry i przejazdu kolejowego odbywać się będzie przez ul. Skrzydlatą, Łódzką i Malborską.

lotnicza schemat

lotnicza schemat - lotnicza schemat