Trwa akcja „Posesja”

Grunwaldzka

Grunwaldzka - Grunwaldzka

Na terenie naszego miasta w dniach 26-30 marca prowadzone są działania pod hasłem akcja „Posesja”. Zespoły w składzie strażników miejskich, policjantów, przedstawicieli Urzędu Miejskiego, spółdzielni mieszkaniowych i zarządu budynków komunalnych przeprowadzają kontrole wyznaczonych terenów pod kątem wiosennych porządków.

Choć sprzątanie miasta ruszyło już pełną parą i większość terenów jest w trakcie intensywnych porządków, to zdarzają się jeszcze takie, które wymagają natychmiastowego uprzątnięcia. Z reguły są to działki niezagospodarowane, na obrzeżach miasta i mające właścicieli w innych rejonach kraju, a nawet poza jego granicami.

Po dwóch tygodniach od zakończenia akcji strażnicy miejscy dokonają rekontroli zanieczyszczonych terenów wskazanych do uprzątnięcia. Jeżeli właściciele nie wywiążą się z obowiązku ich uporządkowania będą wyciągnięte w stosunku do nich sankcje karno-administracyjne.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

ul. akacjowa

ul. akacjowa - ul. akacjowa

garaże ul. Krakusa

garaże ul. Krakusa - garaże ul. Krakusa

Grunwaldzka

Grunwaldzka - Grunwaldzka

ul. Kościuszki

ul. Rycerska

ul. wiślicka