Wiosna za pasem – czas na porządki

śmiecie

śmiecie - śmiecie

Śnieg zniknął z ulic, trawników, podwórek, a więc należy przystąpić do porządkowania nieruchomości.

Straż Miejska przypomina o obowiązku sprzątania wynikającego z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 i uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Apelujemy również do właścicieli czworonogów o niedopuszczanie do zanieczyszczenia przez psy pomieszczeń służących do wspólnego użytku, wejść do budynków, chodników, jezdni, alejek parkowych, klombów i zieleńców.

Za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności oraz nie sprzątanie po psie można otrzymać mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

śmiecie

śmiecie - śmiecie

śmiecie

śmiecie - śmiecie

śmiecie

śmiecie - śmiecie

śmiecie

śmiecie - śmiecie

śmiecie

śmiecie - śmiecie

śmiecie

śmiecie - śmiecie

śmiecie

śmiecie - śmiecie