Aktualizacja ewidencji dróg publicznych

pojazd

pojazd - pojazd

Departament Zarząd Dróg informuje, że w najbliższych dniach na terenie miasta prowadzone będą prace związane z aktualizacją ewidencji i przeglądem dróg publicznych i obiektów mostowych na obszarze miasta.

Przeprowadzi je firma Lehmann + Partner Polska sp. z o.o. Na podstawie zawartej umowy wykonane zostaną między innymi: inwentaryzacja dróg publicznych o łącznej długości 219 km, mapa sieci dróg, dokumentacja fotograficzna pasa drogowego, czy skaning nawierzchni dróg. Wykonanie prac potrwa do 31 października 2018r, w tym wykonanie rocznego przeglądu dróg na obszarze miasta Elbląg ma się zakończyć do 15.04.2018 roku.

 

pojazd

pojazd - pojazd

pojazd

pojazd - pojazd

pojazd

pojazd - pojazd