Międzynarodowa sieć współpracy na rzecz młodzieży

Międzynarodowa sieć współpracy na rzecz młodzieży.

01.01.2018 r. ruszył międzynarodowy projekt pod nazwą SB YCGN „Międzynarodowego sieć współpracy na rzecz młodzieży” angażujący 14 partnerów z 4 państw Południowego Bałtyku, którzy reprezentują lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot, sektor akademicki i fundacje współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży.

Gmina Miasto Elbląg jest Partnerem Stowarzyszonym w projekcie. Po stronie polskiej współpracę podjęły także fundacja Civis Polonus, Politechnika Gdańska, miasta: Gdynia, Dzierzgoń, Iława i Nowe Miasto Lubawskie, zaś wśród partnerów zagranicznych znalazły się: Uniwersytet w Kłajpedzie, miejscowość Hässleholm i gmina Vimmerby w Szwecji, duńska gmina Køge, litewska fundacja Samogitia oraz administracja litewskiego miasta Telsze. Partnerem Wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Program potrwa 24 miesiące, a na jego realizację zaplanowano budżet w wysokości 565.642,00 EUR. Ogólnym celem projektu jest zwiększenie partycypacji młodzieżowej w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym i wzmocnienie zdolności lokalnych i regionalnych polityków z obszaru Południowego Bałtyku zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem.

W trakcie trwania projektu planem jest stworzenie sieci transgranicznej ze wspólnymi wydarzeniami w zakresie budowania potencjału, opartymi na analizie i badaniach krajów partnerskich, które uczestniczyły w międzynarodowej kampanii o partycypacji.
Najważniejsze rezultaty, które zakłada projekt to:
•    Zwiększenie współpracy transgranicznej, wymiana doświadczeń i kompetencji partnerów na temat partycypacji obywatelskiej młodych (uczenie się od siebie nawzajem i budowanie zdolności do współpracy);
•    zwiększenie możliwości i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego i ich przedstawicieli do prowadzenia dialogu obywatelskiego z młodymi, a tym samym zwiększania partycypacji obywatelskich młodych;
•    upowszechnienie wniosków i doświadczeń projektu oraz wspólna analiza i refleksja na temat przyszłości partycypacji młodych w obszarze Południowego Bałtyku.