Zamknięcie ul. Lotniczej (od ul. Fredry do Kilińskiego) jeszcze do czwartkurtk

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że przesunięciu uległ termin zamknięcia ul. Lotniczej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Fredry do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. Zamknięcie potrwa do czwartku 8 lutego br. (a nie jak wcześniej zakładano do 5 lutego). Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania większego zakresu robót.