Mieszkańcy w dalszym ciągu spalają odpady, ale Straż Miejska nie odpuszcza

czym palimy

Okazuje się, że pomimo apeli dotyczących konsekwencji finansowych i zdrowotnych spalania odpadów mieszkańcy w dalszym ciągu dokonują tego procederu. W czwartek 18 stycznia strażnicy interweniowali w sprawie spalania odpadów w zakładach produkcyjnych. W trakcie kontroli stwierdzili wypalanie płyt wiórowych i innych części mebli. Za popełnione wykroczenie dwie osoby zostały ukarane mandatem karnym.

Przypominamy, że spalanie odpadów jest wykroczeniem określonym w art. 191 Ustawy o odpadach, i zagrożone jest karą grzywny do 5 000 zł., gdy sprawa trafi do sądu. W przypadku wdrożenia postępowania mandatowego może być nałożony mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie kontroli jest przestępstwem z art. 225 Kodeksu Karnego i zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. W takim przypadku postępowanie prowadzi policja lub prokuratura.

Straż Miejska w Elblągu w obecnym sezonie grzewczym przeprowadziła 139 kontroli instalacji grzewczych na terenie nieruchomości, gdzie zachodziło podejrzenie spalania odpadów komunalnych. Stwierdzono 48 wykroczeń z art. 191 ustawy o odpadach, w tym nałożono 18 mandatów karnych.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu