Przełożone prace na Fredry i Kilińskiego

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi niemożliwe jest wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Fredry i Kilińskiego. Na tej podstawie zmiana organizacji ruchu związana z zamknięciem odcinka drogi pomiędzy ulicami Kilińskiego-Fredry jest przesunięta na 29.01.2018 r. (termin ten również uzależniony jest od warunków pogodowych).