Ul. Lotnicza - zmiany w organizacji ruchu

znak

W związku z kolejnym wykonywanym przez EPEC i EPWiK etapem robót związanych z przebudową sieci c.o. i wod-kan., które realizowane będą w obrębie skrzyżowania ulicy Lotniczej (z drogą dojazdową do pętli autobusowej), Departament Zarząd Dróg UM informuje, że od 4 września br. planowane jest wprowadzenie zmiany do aktualnej tymczasowej organizacji ruchu.

Zmiana polegać będzie na zamknięciu na ul. Lotniczej relacji z dzielnicy Zatorze przez przejazd kolejowy w kierunku al. Grunwaldzkiej oraz zamknięciu od ul. Lotniczej wjazdu na drogę dojazdową do pętli autobusowej (na wysokości wjazdu na Giełdę Elbląską).

Objazd z dzielnicy Zatorze w kierunku al. Grunwaldzkiej (centrum) odbywać się będzie bez zmian, tj. przez ul. Fredry, Malborską, Fabryczną.

Funkcjonowanie organizacji ruchu od dnia 4.09.2017 r. przedstawia schemat:

ul. Lotnicza

ul. Lotnicza - ul. Lotnicza